Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Koronární nemoc srdečního štěpu
Název práce v češtině: Koronární nemoc srdečního štěpu
Název v anglickém jazyce: Allograft coronary artery disease
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2012
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 13:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
  Jaroslav Hejnal
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK