Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Název práce v češtině: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Název v anglickém jazyce: Study of temperature-induced phase separation in copolymer solutions
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2012
Datum zadání: 05.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2012
Datum a čas obhajoby: 17.04.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.04.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK