Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karol Szymanowski a folklórní vlivy v jeho baletu "Zbojníci"
Název práce v češtině: Karol Szymanowski a folklórní vlivy v jeho baletu "Zbojníci"
Název v anglickém jazyce: Karol Szymanowski and folk influences in his ballet "Harnasie"
Klíčová slova: polská hudba, hnutí „Mladé Polsko v hudbě“, Karol Szymanowski, podhalanský folklór, balet „Harnasie“ – „Zbojníci“
Klíčová slova anglicky: polish music, association „Young Poland at Music“, Karol Szymanowski, folklore of Podhale, ballet „Harnasie“
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2012
Datum zadání: 18.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK