Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řečí
Název práce v češtině: Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řečí
Název v anglickém jazyce: Vocabulary Assessment of Preschool Children with Specific Speech Development Impairment
Klíčová slova: Dítě předškolního věku, specificky narušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, diagnostika,
Klíčová slova anglicky: Preschool child, specific langure impairment, diagnosis, speech development, vocabulary
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2012
Datum zadání: 19.04.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK