Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Humanitární intervence a legalita použití síly
Název práce v češtině: Humanitární intervence a legalita použití síly
Název v anglickém jazyce: Humanitarian Intervention and Legality of the Use of Force
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2007
Datum zadání: 01.04.2007
Datum a čas obhajoby: 18.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.04.2007
Oponenti: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK