Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obhajoba obhájcem v trestním řízení
Název práce v češtině: Obhajoba obhájcem v trestním řízení
Název v anglickém jazyce: Defence by Defending Counsel in Criminal Proceedings
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2007
Datum zadání: 18.04.2007
Datum a čas obhajoby: 18.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.04.2007
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK