Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zástavní právo k podniku
Název práce v češtině: Zástavní právo k podniku
Název v anglickém jazyce: Security Interests in an Enterprise
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2007
Datum zadání: 09.04.2007
Datum a čas obhajoby: 18.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.04.2007
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK