Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Time-domain modelling of global barotropic ocean tides
Název práce v češtině: Modelování globálních barotropních oceánských slapů v časové oblasti
Název v anglickém jazyce: Time-domain modelling of global barotropic ocean tides
Klíčová slova: Globální oceánské slapy; Rovnice mělké vody; Slapový potenciál; Modelování v časové oblasti; Asimilace dat
Klíčová slova anglicky: Global ocean tides; Shallow water equations; Tidal potential; Time-domain modelling; Data assimilation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.10.2012
Datum a čas obhajoby: 04.05.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2017
Oponenti: dr. Roger Haagmans
  doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Vyvinout model baroclinického oceánického proudění, který by byl buzen interakcí s atmosférou a slapovou gravitační silou. Atmosférické silové působení by zahrnovalo tlak větru, barometrický tlak a tepelný tok (přítok sladké vody se neuvažuje). Slapové působení by bylo popsáno ephemeridním slapovým modelem. Model proudění by byl založen na nelineární rovnici pro hybnost, rovnici kontinuity a zákonu zachování energie pro teplo a salinitu. Aplikovat hydrostatickou a Boussinesqovu aproximaci. Dynamickou topografii oceánů, horizontální rychlosti, teplotu a salinitu počítat prognosticky, vertikální rychlosti určit diagnosticky z podmínky nestlačitelnosti. Aplikovat metodu konečných diferencí.Asimilace altimetrických a gravitačních GRACE družicových dat by byla založena na Kalmanově filtraci. Aplikovat na realná data a numericky realizovat de-aliasing model pro GRACE data.
Seznam odborné literatury
Pond, S. Pickard, G.: Introductory Dynamical Oceanography, Pergamon Press, 1989, p.329

Ocean Models, http://www.phy.ornl.gov/csep/om/om.html

Stewart, R.: Introduction to Physical Oceanography, web version,
http://oceanworld.tamu.edu/ocean410/ocng410_text_book.html

Griffies, S.M.: Fundamentals of Ocean Climate Models
Princeton Univ.Press, 2004, pp.520

Cronin, T.M.:Paleoclimates: understanding climate change past and present.
Columbia Univ.Press, 2010, pp.441.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK