Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace vztahů členů cílové skupiny k praktickým činnostem s hodnocením vybraných složek jejich osobnosti
Název práce v češtině: Komparace vztahů členů cílové skupiny k praktickým činnostem s hodnocením vybraných složek jejich osobnosti
Název v anglickém jazyce: Comparison of target group members with selected components of their personality related to the evaluation of practical activities
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.04.2012
Datum zadání: 17.04.2012
Datum a čas obhajoby: 07.01.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK