Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení realizace letního tábora inspirovaného vzděláváním v přírodě
Název práce v češtině: Posouzení realizace letního tábora inspirovaného vzděláváním v přírodě
Název v anglickém jazyce: Feasibility study of summer childern camp inspired by outdoor education
Klíčová slova: letní tábor, vzdělánání, studie proveditelnosti
Klíčová slova anglicky: summer camp, study, feasibility study
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.04.2012
Datum zadání: 17.04.2012
Datum a čas obhajoby: 21.01.2013 08:30
Místo konání obhajoby: SVP
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2013
Oponenti: Mgr. Lucie Kalkusová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vymezení tématu práce
Studium teoretických východisek pro studium a zkoumání
Upřesnění cíle a úkolů práce
Formulace výzkumných úkolů
Metody práce
Rozbor výsledků
Diskuse
Závěry
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura
Dahlgren,Szcepanski Outdoor Education. Literacy education and sensory experience- Linköping:Kinda Center 1998
Kaplan,R., Kaplan,S. The experience of nature :A psychological perspective. New York: Cambridge UNiversity Press, 1989
Louv, R. Last child in the woods. Chapel Hill: Algonquin Books, 2006
Předběžná náplň práce
Viz osnova
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
On the structure of theses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK