Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Quantitative properties of Banach spaces
Název práce v češtině: Kvantitativní vlastnosti Banachových prostorů
Název v anglickém jazyce: Quantitative properties of Banach spaces
Klíčová slova: Banachův prostor, kvantifikace, Grothendieckova vlastnost, Banachova-Saksova vlastnost, Pełczyńského vlastnost (V)
Klíčová slova anglicky: Banach space, quantification, Grothendieck property, Banach-Saks property, Pełczyński's property (V)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel: RNDr. Hana Krulišová, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2012
Datum a čas obhajoby: 29.09.2016 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2016
Oponenti: prof. Matias Raja Baño
  prof. Jan Hamhalter
 
 
Zásady pro vypracování
Studovat kvantitativní verze známých vět z funkcionální analýzy a vlastností Banachových prostorů.
Seznam odborné literatury
Granero, A. S.; Hernández, J. M.; Pfitzner, H. The distance dist(B,X) when B is a boundary of B(X∗∗). Proc. Amer. Math. Soc. 139 (2011), no. 3, 1095–1098.
Kačena, M., Kalenda, O., Spurný, J. Quantitative Dunford-Pettis property. Preprint http://arxiv.org/abs/1110.1243
Kalenda, Ondřej F. K. (I)-envelopes of unit balls and James' characterization of reflexivity. Studia Math. 182 (2007), no. 1, 29–40.
Kalenda, Ondřej F. K. (I)-envelopes of closed convex sets in Banach spaces. Israel J. Math. 162 (2007), 157–181.
Pfitzner, Hermann. Boundaries for Banach spaces determine weak compactness. Invent. Math. 182 (2010), no. 3, 585–604.

Další (zejména časopisecká) literatura dle potřeby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK