Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deriváty pyrazinu jako potencionální antituberkulotika
Název práce v češtině: Deriváty pyrazinu jako potencionální antituberkulotika
Název v anglickém jazyce: Derivatives of pyrazine as potential antituberculotic drugs
Klíčová slova: Derivatives of pyrazine as potential antituberculotic drugs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2012
Datum zadání: 17.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.04.2012
Datum a čas obhajoby: 29.11.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK