Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Effective methods of preparing secondary school students for the maturita exam in English - focused on speaking
Název práce v češtině: Efektivní metody přípravy studentů středních škol k maturitě zaměřeno na ústní projev
Název v anglickém jazyce: Effective methods of preparing secondary school students for the maturita exam in English - focused on speaking
Klíčová slova: Maturitní zkouška, základní úroveň, vyšší úroveň, hodnocení, učebnice
Klíčová slova anglicky: Maturita exam, basic level, higher level, evaluation, course books
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.04.2012
Datum zadání: 17.04.2012
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Oponenti: PaedDr. Marie Hofmannová
 
 
 
Seznam odborné literatury
BYRNE, D. Teaching oral English. 1981. ISBN 0 582 55081 5
LITTLEWOOD, W. Communicative language teaching. 1990. ISBN 0 521 281 547
REVELL, J. Teaching techniques for communicative English. 1991. ISBN 0 333 27177 7
HORNE, P., OUZMAN, M. Applying English. 1999. ISBN 0 340 52522 3
RIVERS, W. M. Interactive language teaching. 1987. ISBN 0 521 31108 X
Předběžná náplň práce
Práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se diplomantka zaměří na rozsah konkrétních požadavků k maturitě z AJ a na metody rozvíjející ústního projevu. V části praktické se zaměří na uplatnění těchto metod jako prostředků k úspěšnému dosažení cílů stanovených požadavky k ústí části maturity z AJ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK