Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk
Název práce v jazyce práce (slovenština): Role cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk
Název práce v češtině: Role cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk
Název v anglickém jazyce: Role of cytoskeleton in plant cell morphogenesis
Klíčová slova: mikrotubuly, aktín, trichómy, epidermálne bunky, celulóza, bunečná stena, morfogenéza, cytoskelet, rastlinná bunka
Klíčová slova anglicky: microtubules, actin, epidermal cells, cellulose, cell wall, morphogenesis, cytoskeleton, plant cell
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2012
Datum zadání: 31.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: Mgr. Juraj Sekereš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše. Cílem je popsat mechanismy vytváření složitých tvarů buněk v rostlinném těle jako jsou pokožkové buňky, mezofylové buňky, trichomy, či elongující buňky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK