Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Thermodynamic analysis of processes in Hydrogen fuel cells.
Název práce v češtině: Termodynamická analýza procesů ve vodíkových palivových článcích.
Název v anglickém jazyce: Thermodynamic analysis of processes in Hydrogen fuel cells.
Klíčová slova: GENERIC, nerovnovážná termodynamika, exergie, palivové články, optimalizace
Klíčová slova anglicky: GENERIC, non-equilibrium thermodynamics, exergy , fuel cells, optimization
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Oponenti: Miroslav Grmela
  prof. Adriano Sciacovelli
 
 
Konzultanti: Ing. Václav Klika, Ph.D.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK