Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Geopolitika Ruska - její konstanty a proměny v období po rozpadu SSSR
Název práce v češtině: Geopolitika Ruska - její konstanty a proměny v období po rozpadu SSSR
Název v anglickém jazyce: Russian geopolitics - constants and changes after the split of the USSR
Klíčová slova: geopolitika, Rusko, konstanty, priority, změny, zahraniční politika
Klíčová slova anglicky: geopolitics, Russia, constants, priorities, changes, foreign policy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2012
Datum zadání: 16.04.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem je analýza a hodnocení geopolitiky Ruska po rozpadu Sovětského svazu z hlediska jejích tradičních zájmů a eventuálních změn.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to analyse Russian geopolitcs after the split of the USSR in terms of its traditional interests and constants and expectant changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK