Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využitie povrchovej elektromyografie v klinickej praxi
Název práce v jazyce práce (slovenština): Využitie povrchovej elektromyografie v klinickej praxi
Název práce v češtině: Využití povrchové elektromyografie v klinické praxi
Název v anglickém jazyce: Use surface electromyography in the clinical practice
Klíčová slova: povrchová elektromyografia, SEMG, biofeedback, bipolárne snímanie, vodné prostredie
Klíčová slova anglicky: surface electromyography, SEMG, biofeedback, bipolar detection, water environment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Radka Crhonková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2012
Datum zadání: 16.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: Mgr. Júlia Demeková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK