Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon profese manažerky divadelních festivalů z genderové perspektivy
Název práce v češtině: Výkon profese manažerky divadelních festivalů z genderové perspektivy
Název v anglickém jazyce: Achievements of Theatre Festivals Manageresses from a Gender Perspective
Klíčová slova: sladění práce a rodiny, genderové role, životní strategie, gender v managementu, postavení žen na řídících pozicích, genderové stereotypy
Klíčová slova anglicky: harmonisation of work and family responsibilities, gender roles, life strategies, gender in management, the positron of women in managerial positions, gender stereotypes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2012
Datum zadání: 16.04.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK