Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Histochemické změny po účinku vysoce toxických inhibitorů cholinesteráz ve vybraných částech centrální a periferní nervové stoustavy
Název práce v češtině: Histochemické změny po účinku vysoce toxických inhibitorů cholinesteráz ve vybraných částech centrální a periferní nervové stoustavy
Název v anglickém jazyce: Histochemical Changes after Intoxication with Highly Toxic Inhibitors of Cholinesterases in Selected Parts of Central and Peripheral Nervous System
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav anatomie (15-110)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2001
Datum zadání: 16.07.2001
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2008
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
  prof. MUDr. Václav Lichnovský, DrSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK