Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologie, diagnostika a léčba děložních myomů
Název práce v češtině: Epidemiologie, diagnostika a léčba děložních myomů
Název v anglickém jazyce: Epidemiology, diagnostics and treatment of uterine fibroid
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Porodnická a gynekologická klinika (15-510)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2012
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:10.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Oponenti: prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
  doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK