Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Idiopatická muskuloskeletální bolest u dětí
Název práce v češtině: Idiopatická muskuloskeletální bolest u dětí
Název v anglickém jazyce: Idiopathic muskuloskeletal pain in children
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dětská klinika (15-500)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2012
Datum a čas obhajoby: 10.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.11.2008
Oponenti: doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
  prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK