Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetická rezonance v diagnostice onemocnění myokardu. Hodnocení viability myokardu a srovnání s jednofotonovou emisní tomografií.
Název práce v češtině: Magnetická rezonance v diagnostice onemocnění myokardu. Hodnocení viability myokardu a srovnání s jednofotonovou emisní tomografií.
Název v anglickém jazyce: Magnetic Resonance in the Diagnostics of Myocardial Involvement. Assessment of Myocardial Viability and Comparison with Single-photon Emission Tomography
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Radiologická klinika (15-531)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2012
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
  prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK