Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritické zhodnocení teorie čarodějnictví u Mary Douglas
Název práce v češtině: Kritické zhodnocení teorie čarodějnictví u Mary Douglas
Název v anglickém jazyce: Critical review of Mary Douglas`s Witchcraft Theory
Klíčová slova: Mary Douglas, skupina, síť, čarodějnictví, kouzelnictví, africká náboženství
Klíčová slova anglicky: Mary Douglas, Grid, Group, Witchcraft, Sorcery, African Religions
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2012
Datum zadání: 12.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce si klade za cíl bližší prozkoumání analýzy sociálních situací ve vzahu k typu kosmologických představ, kterou v konečné podobě předložila Mary Douglas ve svém eseji „Cultural Bias“ (1978), zejména její vztažení k výskytu idiomu čarodějnictví v určité společnosti, kterou antropoložka prezentovala již dříve v 7. kapitole své slavné knihy Natural Symbols: Exploration in Cosmology (1970). Strukturální přístup, který je postaven na badatelkou stanovených parametrech „skupiny“ a „sítě“, bude porovnán s jinými pohledy na čarodějnictví (a kouzelnictví) v dějinách kulturní a sociální antropologie. Hlavní náplní práce by měla být aplikace badatelčniny hypotézy na konkrétní etnografický materiál z afrického prostředí ve snaze o nalezení korelace nebo naopak diskrepance, tj. o verifikaci či naopak falzifikaci této teorie.
Seznam odborné literatury
BOWIE, FIONA.Antropologie náboženství, Praha: Portál, 2008.
DOUGLAS, MARY. Purity and Danger: An Analysis of concepts of Pollution and Taboo, (with a new preface by the author), London – N.Y.: Routledge 2002 [1 1966].
DOUGLAS, MARY. „Witch Beliefs in Central Africa“, Africa, 37, 1967, 72-80.
DOUGLAS, MARY. Natural Symbols: Explorations in Cosmology. London: Routledge, 1970.
DOUGLAS, MARY.„Cultural Bias“, in: Mary Douglas, In the Active Voice, London: Routledge & Kegan Paul, 1982, 183-254.
DOUGLAS, MARY. „Sorcery accusations unleashed: the Lele revisited, 1987“, Africa, 69:2, 1999, 177-193.
EVANS-PRITCHARD, EDWARD E. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press, 1937.
EVANS-PRITCHARD, EDWARD E. Nuer Religion. Oxford: Clarendon Press, 1956.
FORTES, MEYER - DIETERLEN, GERMAINE (eds.). African Systems of Thought: Studies Presented and discussed at the Third International African Seminar in Salisbury, December 1960, London-N.Y.-Toronto: Oxford University Press, 1965.
GERSCHIERE, PETER. The Modernity of Witchcraft: politics and the cult in the postcolonial Africa. Charlottesville – London: University Press of Virginia, 2000 [1 1997].
KAPFERER, BRUCE. (ed.), Beyond Rationalism: rethinking magic, witchcraft and sorcery, N.Y. – Oxford: Berghahn Books, 2003.
LAWSON, THOMAS E. Náboženství Afriky: Tradice v proměnách. Přel. S. Novotný. 2.vyd. Praha: Prostor, 1999.
LIENHARDT, GODFREY. „Some Notions of Witchcraft among the Dinka“, Africa, 2:4, 1951, 303-318.
LIENHARDT, GODFREY. Divinity and Experience: The Religion of the Dinka. Oxford: Oxford University Press, 1961.
MARSHALL, LORNA, „The !Kung Bushmen of the Kalahari Desert“, in: James L. Gibbs (ed.), Peoples of Africa, N.Y.: Holt, Rinehard and Winston, 1965.
MARSHALL, LORNA ,, Sharing, Talking, and Giving: Relief of Social Tensions among !Kung Bushmen, Africa 31 (1961) , 231-249.
MARSHALL, LORNA. „!Kung Bushman Religious Beliefs“, Africa, 32 (1962), 221 – 252.
MARSHALL, LORNA. „!Kung Bushman Bands“, Africa, 30 (1960), 325-255.
MAIR, LUCY. Witchcraft, World University Library, McGraw-Hill, 1976 [1 1969].
MARWICK, MAX. (ed.), Witchcraft and Sorcery: Selected Readings, London – N.Y.: Penguin Boooks, 1982 [1 1970].
MIDDLETON, JOHN – WINTER, E., H. (eds.). Witchcraft and Sorcery in East Africa, London: Routledge & Kegan Paul, 1963.
RATTRAY, R. S. Religion and Art in Ashanti. Oxford: Clarendon Press, 1927.
RAY, BENJAMIN, C. African Religions: Symbol, Ritual and Community, New Jersey: Prentice Hall Inc., 2000.
TRIMINGHAM, SPENCER, J.Islam in East Africa. Oxford University Press, 1964.
TRIMINGHAM, SPENCER, J.Islam in West Afric. Oxford University Press, 1959.
TRIMINGHAM, SPENCER, J.The Influence of Islam upon Africa. N.Y. – Washington: Frederick A. Praeger, 1968.
TURNER, VICTOR W. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca-London: Cornell University Press, 1967.
TURNER, VICTOR W. „Witchcraft and Sorcery: Taxonomy versus Dynamics“, Africa, 34, 1964, 314-325.
TURNER, VICTOR W. The Drums of Affliction: A Study of Religious Processes among the Ndembu of Zambia. London: International African Institute, 1981.
TURNER, VICTOR W. Průběh rituálu. Přel. L. Kučerová. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2004.
TURNER, VICTOR W. Schism and Continuity in an African Society: a study of Ndembu village life. Manchester: Manchester University Press, 1968 [1 1959].
VAN GENNEP, ARNOLD. The Rites of Passage. London: Routledge & Kegan Paul, 1960.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK