Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buněčná signalizace leukemických buněk a nemaligních B-lymfocytů
Název práce v češtině: Buněčná signalizace leukemických buněk a nemaligních B-lymfocytů
Název v anglickém jazyce: Leukemia cell signaling and signaling of non-malignant B-cells
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.03.2012
Datum zadání: 28.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.04.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK