Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontrola koncentrací v EU - vybrané otázky
Název práce v češtině: Kontrola koncentrací v EU - vybrané otázky
Název v anglickém jazyce: Control of concentration in the EU - selected issues
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jindřiška Munková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2007
Datum zadání: 17.04.2007
Datum a čas obhajoby: 17.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:31.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2007
Oponenti: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK