Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma lásky v poezii generace 27
Název práce v češtině: Téma lásky v poezii generace 27
Název v anglickém jazyce: The theme of love in the poetry of the Generation of ´27
Klíčová slova: generace 27, láska, milostný diskurz, platonismus, romantismus, čistá poesie, surrealismus, rehumanizace poezie
Klíčová slova anglicky: generation of ‘27, love, discourse of love, platonism, romaniticism, pure poetry, surrealism, rehumanization of poetry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2012
Datum zadání: 20.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2013
Datum a čas obhajoby: 04.02.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se bude zabývat interpretací tématu lásky u básníků generace 27. Zaměří se na srovnávání různých pojetí lásky a její funkce v poezii Pedra Salinase, Vicenta Aleixandreho, Luise Cernudy. Pokusí se ukázat, jak rozdílné mohou být tematizace lásky u básníků stejné generace, jaké funkce může láska v jejich poezii ztělesňovat. Diplomová práce ukáže, že láska má v poezii 20. let mnoho podob – od romantické, platonické lásky po lásku jako kosmický princip, lásku jako zobrazení milostného příběhů dvou lidí.
Seznam odborné literatury
Aleixandre, Vicente. Espadas como labios. La destrucción o el amor. Madrid: Castalia, 1972.
Cernuda, Luis. La realidad y el deseo. Madrid: Castalia, 1985.
Salinas, Pedro. Obras completas I. Poesía. Narrativa. Teatro. Madrid: Cátedra, 2007.
Barthes, Roland. Fragmenty milostného diskurzu. Přel. Č. Pelikán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007.
Bousoño, Carlos. La poesía de Vicente Aleixandre. Madrid: Gredos, 1968.
Cate-Arries, Francie. Poetics and Philosophy: José Ortega y Gasset and the Generation of 1927. Hispania. 1988, vol. 71, núm. 3, s. 503-511.
Debicki, Andrew P. Estudios sobre poesía española contemporánea: la generación de 1924-1925. Madrid : Gredos, 1981.
Feal Deibe, Carlos. Thou wonder, and thou beauty, and thou terror: La Poesía amorosa de Pedro Salinas. Modern Language Notes. 1979, vol. 94, no. 2, s. 283-300.
Ortega y Gasset, José. Meditace o ženách a o lásce. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1996.
Rougemont, Denis de. Západ a láska. Přel. M. Jurovská. Bratislava: Kalligram, 2001.
Sahuquillo, Angel. Federico García Lorca y la cultura de la homosexualidad: Lorca, Dalí, Cernuda, Gil-Albert, Prados y la voz silenciada del amor homosexual. Stockholm: Angel Sahuquillo Vázques, 1986.
Zubizarreta, Alma de. Pedro Salinas: el diálogo creador. Madrid : Gredos, 1969.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK