Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Processing of Incorrect XML Data
Název práce v češtině: Zpracování nekorektních XML dat
Název v anglickém jazyce: Processing of Incorrect XML Data
Klíčová slova: XML, validita, opravy
Klíčová slova anglicky: XML, validity, corrections
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2012
Datum zadání: 12.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.04.2012
Datum a čas obhajoby: 10.08.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.08.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK