Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poslech s porozuměním jako jedna ze základních řečových dovedností výuky češtiny jako druhého jazyka
Název práce v češtině: Poslech s porozuměním jako jedna ze základních řečových dovedností výuky češtiny jako druhého jazyka
Název v anglickém jazyce: Listening Comprehension as One of the Basic Language Skill of Czech as a Foreign Language
Klíčová slova: komunikační metoda, základní řečové dovednosti, poslech s porozuměním, posluchač, poslechové strategie, poslechové úlohy
Klíčová slova anglicky: communicative approach, basic language skills, listening with comprehension, listener, listening strategies, listening tasks
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2012
Datum zadání: 11.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2012
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. zpracování odborné literatury, pojednávající o poslechu s porozuměním v rámci výuky češtiny jako druhého jazyka
2. analýza učebnic češtiny jako druhého jazyka z hlediska problematiky poslechu
3. vypracování didakticky vhodných poslechových cvičení/aktivit
Seznam odborné literatury
ANDERSON, Anne; LYNCH, Tony. Listening. Oxford: Oxford University Press, 1988.
ROST, Michael. Introducing in language learning. London: Logman,1990.
ROST, Michael. Introducing listening. London: Penguin, 1994.
CUSACK, Barry; McCARTER, Sam. Listening and speaking skills. Oxford: Macmillan Education, 2007.
FLOWERDEW, John; MILLER, Lindsay. Second Language listening: theory and practice. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK