Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přechod práv a povinností a hromadné propouštění v evropské perspektivě
Název práce v češtině: Přechod práv a povinností a hromadné propouštění v evropské perspektivě
Název v anglickém jazyce: Transfer of undertaking and collective dismissals in a European perspective
Klíčová slova: pracovní právo, zákoník práce, směrnice EU o přechodu, směrnice EU o hromadném propouštění, přechod práv a povinností, hromadné propouštění, TUPE, ochrana zaměstnání
Klíčová slova anglicky: empolyment law, labour code, EU directive on the safeguarding of employees‘ rights, EU directive on collective redundancy, transfer of rights and obligations, collective dismissal, TUPE, transfer of undertaking, protection of employment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2012
Datum zadání: 06.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.04.2012
Datum a čas obhajoby: 03.05.2016 10:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2016
Oponenti: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
  JUDr. Věra Bognárová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK