Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obstojatel´stva vozniknovenija Russkoj pravoslavnoj cerkvi zagranicej
Název práce v jazyce práce (ruština): Obstojatel´stva vozniknovenija Russkoj pravoslavnoj cerkvi zagranicej
Název práce v češtině: Okolnosti vzniku Ruské církve v zahraničí
Název v anglickém jazyce: The context of constitution of Russian Orthodox Church Abroad
Klíčová slova: Ruská pravoslavná církev, Ruská pravoslavná církev v zahraničí, Karlovacký sněm, ruská církevní emigrace, rozkoly v Ruské pravoslavné církvi.
Klíčová slova anglicky: Russian Orthodox Church, Russian Orthodox Church Outside Russia (ROCOR), Council in Sremski Karlovci, russian church emigration, splits in Russian Orthodox Church.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2012
Datum zadání: 05.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.04.2012
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá okolnostmi vzniku Ruské církve v zahraničí. V úvodní části bude stručně popsána situace Ruské pravoslavné církve na po revoluci 1917 včetně rozkolů v této době vzniklých a bude stručně pojednáno o historickém pozadí vzniku ruské porevoluční emigrace. Dále se práce zaměří na církevní problematiku ruské emigrace v jejích hlavních centrech a ekleziologickou polemiku, která vznikla v souvislosti se situací, v níž se ruská církevní emigrace ocitla. Popíše okolnost vzniku a ideové pozadí vzniku Ruské církve v zahraničí a její další vývoj. Dle možností bude práce zahrnovat také archivní materiály z fondů Srbské pravoslavné církve.
Seznam odborné literatury
Jevlogij, mitr. Puť mojej žizni. Moskva 1994.
Pospelovskij, D. Russkaja pravoslavnaja cerkov´ v 20 veke. Moskva 1995.
Jovanović, M. Russkaja emigracija na Balkanach 1920-1940. Moskva 2005.
Cypin, V. Ruskaja pravoslavnaja cerkov 1925-1938. Sretenskij monastyr 1999.
Antonij, mitr (Chrapovickij). Žizneopisanije, pisma k raznym licam 1919-1939 godov. Sankt-Peterburg 2006.
Veniamin, mitr (Fedčenkov). Rossija meždu veroj i bezveriem. Moskva 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK