Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zdaňování nemovitostí daní z přidané hodnoty
Název práce v češtině: Zdaňování nemovitostí daní z přidané hodnoty
Název v anglickém jazyce: Real estate subject to value added tax
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2012
Datum zadání: 04.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 09:00
Místo konání obhajoby: 306
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK