Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudba v Junáku - svazu skautů a skautek ČR
Název práce v češtině: Hudba v Junáku - svazu skautů a skautek ČR
Název v anglickém jazyce: Music in the Junák - Association of Scouts and Guides of the Czech Republic
Klíčová slova: skauting, Junák, neformální skupina a hudba, vztah k hudbě, junácké písně
Klíčová slova anglicky: scouting, Junák, causal group and music, reference to music, songs in the Junák
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.04.2012
Datum zadání: 02.04.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK