Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotodynamická antimikrobní terapie
Název práce v češtině: Fotodynamická antimikrobní terapie
Název v anglickém jazyce: Photodynamic antimikrobial therapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.04.2012
Datum zadání: 31.01.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Oponenti: prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
  PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK