Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určení a popření otcovství
Název práce v češtině: Určení a popření otcovství
Název v anglickém jazyce: Determination and denial of paternity
Klíčová slova: 1. Otcovství 2. Určení a popření otcovství 3. Domněnky
Klíčová slova anglicky: 1. Paternity 2. Determination and denial of paternity 3. Legal assumptions of paternity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2012
Datum zadání: 02.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2013
Datum a čas obhajoby: 04.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: v m.č. 132
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.01.2013
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK