Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra
Název práce v češtině: Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra
Název v anglickém jazyce: Comparison of motor skills in children with a different type of autism spectrum disorders
Klíčová slova: Autismus, spektrum autistických poruch, motorika, motorický vývoj, motorické testy.
Klíčová slova anglicky: Autism, autistic spectrum disorders, motor function,motor development, motor tests.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2012
Datum zadání: 25.09.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 10:00
Místo konání obhajoby: Katedra ZTV a TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK