Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava průmyslového vlastnictví a jeho ochrana
Název práce v češtině: Právní úprava průmyslového vlastnictví a jeho ochrana
Název v anglickém jazyce: Industrial property legislation and its protection
Klíčová slova: ochranná známka, ochrana průmyslové vlastnictví, patent na vynález
Klíčová slova anglicky: trademark, Protection of Industrial Property, patent for an invention
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 06.11.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.11.2012
Oponenti: JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce přináší zamýšlení se nad ochranou průmyslového vlastnictví jako součásti moderních právních systémů, která nabývá čím dál větší důležitosti v právních systémem všech států.
Práce mapuje ochranu průmyslového vlastnictví nejen tuzemskými, ale i mezinárodními zákony či ujednáními a zamýšlí se i nad tím, jak vstupem České republiky do Evropské unie důraz na dodržování všech pravidel v této oblasti ještě vzrostl.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation brings reflection over Protection of Industrial Property as a part of modern legal systems, which is getting more and more importance in legal systems of all states.
The dissertation deals with the protection of industrial property rights not only by domestic but also by international laws or arrangements, and considers how joining the Czech Republic to the European Union emphasis that the observance of all legal rules in this area have increased.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK