Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Úroveň znalostí první pomoci u řidičů
Název práce v češtině: Úroveň znalostí první pomoci u řidičů
Název v anglickém jazyce: Level of Drivers Knowledges ofFirst Aid
Klíčová slova: první pomoc, řidiči, dopravní nehoda, zranění při nehodách, život ohrožující situace, kardiopulmonální resuscitace
Klíčová slova anglicky: first aid, drivers, road traffic accident, injury accidents, life threatening situacion, cardiopulmonary resuscitation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Sojková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2012
Datum zadání: 27.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.02.2014 12:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Iva Eislerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
vypracování podle opatření děkana 10/2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK