Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská kulturní lobby. Případ kampaně We are more
Název práce v češtině: Evropská kulturní lobby. Případ kampaně We are more
Název v anglickém jazyce: European Cultural Lobby. The Case of We Are More Campaign
Klíčová slova: lobbying, lobby, zájmová skupina, kultura, Evropská unie, kulturní politika, Culture Action Europe, We Are More, program Creative Europe
Klíčová slova anglicky: lobbying, lobby, interest group, culture, European Union, cultural policy, Culture Action Europe, We Are More, Creative Europe programme
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2012
Datum zadání: 28.03.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Rytířská 31
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK