Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Neurofibromatóza typu 1 a zárodečné mutace genu NF1 u českých pacientů
Název práce v češtině: Neurofibromatóza typu 1 a zárodečné mutace genu NF1 u českých pacientů
Název v anglickém jazyce: Neurofibromatosis type 1 and NF1 germline mutations in Czech patients
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biologie a lékařské genetiky (13-716)
Vedoucí / školitel: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2012
Datum zadání: 14.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 03.04.2012 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.04.2012
Oponenti: prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.
  RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK