Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky trestního řízení (problematika zrychlení řízení a odklony de lege lata a de lege ferenda)
Název práce v češtině: Aktuální otázky trestního řízení (problematika zrychlení řízení
a odklony de lege lata a de lege ferenda)
Název v anglickém jazyce: Topical issues of criminal proceedings (acceleration of procedure and diversion de lege lata and de lege ferenda)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.03.2007
Datum zadání: 28.03.2007
Datum a čas obhajoby: 29.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2007
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK