Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reprezentace životního prostředí v ruském a českém tisku. Obsahová analýza vybraného českého a ruského týdeníku mezi lety 2007-2011
Název práce v češtině: Reprezentace životního prostředí v ruském a českém tisku. Obsahová analýza vybraného českého a ruského týdeníku mezi lety 2007-2011
Název v anglickém jazyce: Representation of the environment in Russian and Czech press. Content analysis of selected Czech and Russian weekly between 2007-2011
Klíčová slova: životní prostředí; příroda; média; nastolování agendy; obsahová analýza; analýza rámců; rámování; týdeník; Respekt; Argumenty a fakta
Klíčová slova anglicky: environment; nature; media; agenda-setting; content analysis; frame analysis; framing; weekly magazíne; Respekt; Argumenty a fakta
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK