Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Event, jedna z forem marketingové komunikace
Název práce v češtině: Event, jedna z forem marketingové komunikace
Název v anglickém jazyce: Event as One of the Forms of Marketing Communication
Klíčová slova: Event, event marketing, typologie event-marketingových aktivit, marketingový mix, marketingový komunikační mix, analýza konkurence, segmentace zákazníka.
Klíčová slova anglicky: Event, event marketing, typology of event-marketing activities, marketing mix, marketing communication mix, competitor analysis, consumer segmentation.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Křížek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Přikrylová Jana, Jahodová Hana: "Moderní marketingová komunikace"
Lattenberg, Vivien "Event aneb úspěšná akce krok za krokem"
Clow, Kenneth: "Reklama, propagace a marketingová komunikace"
Foret, Miroslav: "Marketingová komunikace"
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK