Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické profilování pachatele
Název práce v češtině: Psychologické profilování pachatele
Název v anglickém jazyce: Psychologic Profiling of an Offender
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2007
Datum zadání: 26.03.2007
Datum a čas obhajoby: 26.03.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2007
Oponenti: RNDr. Petr Štourač
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK