Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj leishmanií v přenašečích rodu Phlebotomus
Název práce v češtině: Vývoj leishmanií v přenašečích rodu Phlebotomus
Název v anglickém jazyce: Development of Leishmania parasites in vector sandflies (Diptera:Phlebotominae)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2012
Datum zadání: 20.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.04.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK