Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití učebnic při výuce sexuální výchovy na vybraných základních školách
Název práce v češtině: Využití učebnic při výuce sexuální výchovy na vybraných základních školách
Název v anglickém jazyce: Biology Textbooks in Sexual Instruction in Selected Schools
Klíčová slova: učebnice, didaktická pomůcka, sexuální výchova
Klíčová slova anglicky: textbooks, teaching aid, sex education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2013
Datum zadání: 25.07.2014
Datum a čas obhajoby: 18.01.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R315, 315, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
možno i jako magisterská práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK