Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stp. implantaci totální endoprotézy pravého kolenního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stp. implantaci totální endoprotézy pravého kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Case Study of the physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis the state after the implantation of total knee replacement on the right side
Klíčová slova: totální endoprotéza, kolenní kloub, osteoartróza, gonartróza, kazuistika, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: total replacement, knee joint, osteoarthrosis, gonarthrosis, case study, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Hnátová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2012
Datum zadání: 19.04.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2013 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2013
Oponenti: Bc. Eva Hankovcová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zaměřuje na zpracování kazuistiky pacientky s totální endoprotézou kolenního kloubu. Je dělena do dvou částí. Obecná část zahrnuje základní poznatky o kolenním kloubu, totální endoprotéze, gonartróze a popisuje fyzioterapeutické postupy v pooperačním období. Speciální část, hlavní část bakalářské práce, tvoří průběh terapie pacientky po operaci totální endoprotézy pravého kolenního kloubu a zhodnocení jejího efektu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work focuses on the case study of the patient with total knee replacement. It consists of two parts, a general part and a specialized part. General part comprises basic knowledge about the knee joint, total replacement, gonarthrosis
and describes physiotherapeutic processes during the post-operative period. Specialized part, the main part of this bachelor thesis, constitutes the process
of patient therapy after a total knee replacement on the right side and an evaluation
of the therapy’s effect.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK