Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace procesů spojených s fotoionizací vody a DNA
Název práce v češtině: Simulace procesů spojených s fotoionizací vody a DNA
Název v anglickém jazyce: Simulations of processes connected with photoionization of water and DNA
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Předběžná náplň práce
Interakce vody s ionizujícím zářením způsobuje (spolu s přímým poškozováním DNA) radiační poškození DNA a je také důležitá pro nakládání s jaderným odpadem. Po fotoionizaci se ve vodě vytváří kvazi-volný elektron a kladně nabitá díra. Disertační práce bude sledovat jejich ultrarychlou reakční dynamiku pomocí ab initio molekulových simulací. Kvantově chemické metody budou také použity ke studiu přímé ionizace DNA a jejích komponent ve vodném prostředí.
Předpokládané znalosti rozsahu magisterského vzdělání v chemické fyzice, biofyzice, či fyzikální chemie. Dobrá znalost angličtiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Interaction of water with ionizing radiation (in addition to direct DNA damage) is causing radiation damage in living organisms and it is also important for nuclear waste treatment. Upon photoionization in water a quasi-free electron and a cationic hole are formed. The dissertation work is aimed at following their ultrafast reactive dynamics using ab initio molecular simulations. In addition, quantum chemistry methods will be employed to study direct ionization of DNA and its components in the aqueous environment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK