Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český překlad ruských transgresiv v krásné literatuře
Název práce v češtině: Český překlad ruských transgresiv v krásné literatuře
Název v anglickém jazyce: Czech translation of Russian transgresivs in classical literature
Klíčová slova: Přechodník, transgresiv, přechodníková vazba, přechodníková konstrukce, přechodníkový obrat, překlad, krásná literatura, čeština, ruština, povídka Mumu, I. S. Turgeněv
Klíčová slova anglicky: Participle, transgresiv, dagling participle, participle construction, translation, classical literature, Czech, Russian, Mumu story, Ivan Turgenev
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Darina Ivanovová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2012
Datum zadání: 26.03.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování:

1. Výskyt a použití transgresiv v současné češtině
2. Transgresivy v originále vybrané ruské beletrie
3. České překlady ruských transgresiv
4. Srovnání zjištěných poznatků
5. Závěr
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura:
J. V. Bečka, O přechodníku v současné beletrii, NŘ 25, 1941, s. 129
M. Čechová, Teorie a praxe vyučování českému jazyku na gymnáziu, Praha 1978
E. Dvořák, Přechodníkové konstrukce v nové češtině, Praha 1983, Univerzita Karlova
E. Dvořák, Ke kodifikaci pravidel užívání přechodníků, NŘ 66, 1983, s. 180
K. Hausenblas, K terminologii slovesných tvarů a významů v současné češtině, In: Miscellanea linguistica. Ostrava 1971, s. 99
D. Šlosar, Dnešní situace českých přechodníků, NŘ 67, 1984, s. 200
Diplomové práce:
T. Špinková, Přechodníky v současné češtině, vedoucí práce R. Adam, Praha 2009
I. Brožová, Přechodníky v ruštině a problematika jejich překladu do češtiny se zaměřením na odborný styl historický, vedoucí práce M. Polanský, Prah 1981
Disertace: Z. Vélová, Jak překládat ruské přechodníky, Praha 1953
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK