Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příspěvek k nástupu nacismu v Německu očima československého tisku: Právo lidu
Název práce v češtině: Příspěvek k nástupu nacismu v Německu očima československého tisku: Právo lidu
Název v anglickém jazyce: A Contribution to the Rise of Nazism in Germany Reflected in Czechoslovakian Press: The Právo lidu
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2012
Datum zadání: 23.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK