Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drogy z různých úhlů pohledu (Školní projekt)
Název práce v češtině: Drogy z různých úhlů pohledu (Školní projekt)
Název v anglickém jazyce: Drugs from different sides of view (School project)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2012
Datum zadání: 16.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2012
Oponenti: RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK